Beräkning genomsnittslängd


KVADRAT

Vad blir genomsnittslängden av alla möjliga linjer inom en kvadrat på 1x1?


Antal iterationer:

Resultat = 0CIRKEL

Vad blir genomsnittslängden av alla möjliga linjer inom en cirkel med diameter = 1?


Antal iterationer:

Resultat =